Mersin Serbest Bölge

Mersin Serbest BölgeTürkiye'nin ilk ve en büyük ticari hacme sahip olan Mersin Serbest Bölgesi, Mersin'in ne denli büyük bir ticari merkez olduğunun kanıtıdır.
Bölge, yabancı yatırımcılar için gittikçe cazip hale gelmektedir. Hem bölgeye gelen ve giden yabancı yatırımcılar, hem de bölgeye gelen ve giden iş adamları vasıtasıyla bölgemizde iş turizmi de güncelliğini muhafaza etmektedir.
Serbest Bölgeler, bir ülkede Dış Ticaret Rejimi için gerekli olan mevzuat ve kısıtlamaların kısmen ve tamamen uygulama dışı bırakılan ihracata yönelik faaliyet gösteren seçilmiş olanlardır. Ülkemizde bu anlamda Serbest Bölge kurulması Cumhuriyetle birlikte bazı yörelerde uygulanmış ancak kalıcı olmamıştır.
Mersin Serbest Bölgesi, bugünkü serbest bölgelerin ilkidir. 3 Ocak 1987 tarihinde hukuken faaliyete geçen serbest bölge 786.000 m2 alana sahiptir. Serbest Bölgede, Serbest Bölge Müdürlüğü ile işletici kuruluş MESBAŞ (Mersin Serbest Bölge A.Ş.) görev yapmaktadır. Bölge alanında Gümrük, Gümrük Muhafaza ve Emniyet Teşkilatı yer almaktadır.

Hızlı Erişim