Kubat Paşa Medresesi

Kubat Paşa Medresesi1557 Yılında Ramazanoğullarından Kubat Paşa tarafından açık avlulu medrese olarak yaptırılan Kubat Paşa Medresesi, 1966 yılında restore edilmiştir.
1969 – 1970 yılları arasında genel restorasyon çalışması yapılmış ve bunun sonrasında, Kubat Paşa Medresesi Tarsus Müzesi olarak Kültür Bakanlığı tarafından 1999 senesine kadar kullanılmıştır. 1999 senesinden sonra ise Tarsus Müzesi Kültür Bakanlığı tarafından 75. Yıl Kültür Merkezi’ne taşınmıştır.
Medrese dikdörtgen planlı olup, ortada avlunun etrafında 16 oda sıralanmıştır. Orijinalinde iki katlı, tek eyvanlı, açık avlulu medreseler grubundandır. 1970 yılında yapılan onarımlarda orijinal şeklini büyük ölçüde kaybetmiştir. Tamamen kesme taştan yapılan medresenin girişi batıdan görkemli, süslemeli, Selçuklu stilinde orijinal bir kapıdan sağlanmaktadır. Medrese odalarının tavanları tonozlu olup, odalarda birer ocak bulunmaktadır.

Hızlı Erişim