Karaduvar

KaraduvarKalıntıları Mersin kentinin doğusunda olan bu antik yerleşim yeri için Strabon, Aristobulos'u kaynak göstererek, Asur Kralı Sardanapal'ın Tarsus ile birlikte Anchiale'yi bir gün içinde inşa ettiğini yazar.
Gezgin Coğrafyacı bu abartılı bilgi nakline devamla, Sardanapal'ın mezarının burada olduğunu ve sağ elinin parmaklarını şaklatır durumda bir taş heykelinin bulunduğunu ve Asur dilinde yazılmış bir kitabede "Anakyndarakes oğlu Sardanapal, Anchialeyi ve Tarsosu bir günde kurdu. Ye iç neşelen, çünkü diğer şeyler bundan daha değerli değildir" şeklindeki metnin, parmakların anlamını açıkladığını söyler.
Anchiale, M.Ö 333 tarihinde Pers Kralı 3. Darius ile yapmış olduğu issos savaşından hemen önce Alexander tarafından alınmıştı.
Burada su kemerleri, yapı kalıntıları, bir höyük, Romalılardan kalma Mozaikli bir hamam kalıntısı vardı.

Hızlı Erişim